Hoe houd je je personeelskosten onder controle?

Personeelskosten vormen vaak het grootse deel van de bedrijfskosten. Geen wonder dat daar vaak als eerste naar gekeken wordt op het moment dat er bezuinigd moet worden. Maar hoe bezuinig je zonder jezelf in de vingers te snijden? Je wilt immers je medewerkers niet demotiveren of de toekomst van je bedrijf op het spel zetten. In deze blog geven we je daarom wat praktische tips om slim te besparen op personele kosten.

Welke personeelskosten zijn er?

Laten we eerst eens stilstaan bij de kosten die vallen onder de noemer personeelskosten. Vaak worden ze onderverdeeld in:

 • directe loonkosten; denk aan salaris, vakantietoeslag en winstuitkering
 • indirecte loonkosten; zoals pensioenkosten, reiskosten, onkostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • verplichte premies en bijdragen; de verplichte loonheffingen aan de Belastingdienst
 • overige kosten; o.a. kosten werkplek, opleidingskosten, arbo-voorzieningen en facilitaire zaken

Wat kost een gemiddelde werknemer?

De gemiddelde loonkosten per gewerkt uur kwamen in 2018 uit op bijna 35 euro. Dit is het gemiddelde van alle branches. De loonkosten in de financiële dienstverlening liggen het hoogst met gemiddeld 56 euro per gewerkt uur. In de horeca komen de loonkosten gemiddeld uit op 20 euro per gewerkt uur en zijn daarmee het laagst van alle branches. Daar zit dus nogal een verschil in, en dat heeft met name te maken met de personeelsopbouw in de branche: hoe meer hoger opgeleiden en ouderen, hoe hoger de gemiddelde loonkosten.

Tip 1: Kijk naar de subsidiemogelijkheden voor personeel
Dit is de eerste tip die we je willen meegeven. Voor sommige werknemers kun je namelijk tegemoetkomingen of subsidies krijgen, waardoor de loonkosten een stuk lager uitvallen. Met name als je nieuwe medewerkers aantrekt uit bepaalde doelgroepen, zoals 56-plussers of arbeidsgehandicapten, zijn er forse subsidies te krijgen. Als je goed gebruikmaakt van de subsidiemogelijkheden kun je er duizenden euro’s per jaar mee besparen.

Mogelijke subsidieregelingen zijn:
• Loonkostenvoordeel (LKV)
• Lage-inkomensvoordeel (LIV)
• Loonkostensubsidie

Tip 2: Benut de ruimere werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers geven. Dit kunnen zaken zijn als werkkleding, kerstpakketten, laptops, fietsen of sportabonnementen of kerstpakketten. Binnen de WKR heb
je een vrije ruimte, een percentage van het totale fiscale loon, waarbinnen je uitgaven kunt doen rondom personeel zonder dat je er loonbelasting over betaalt.

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat vanaf 2020 deze vrije ruimte wordt verhoogd. Op dit moment mag je als bedrijf onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom. Dit wordt per 2020 verhoogd naar 1,7% over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Tip 3: Stel je arbeidsvoorwaardenpakket slim samen
Hoe bied je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket zonder direct diep in de buidel te hoeven tasten? Door slim om te gaan met je arbeidsvoorwaarden.

 • Zet bijvoorbeeld in op andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een abonnement op de sportschool of een leaseauto. Dat kan er ook voor zorgen dat een lager basisloon geaccepteerd wordt.
 • Overweeg het invoeren van prestatiebeloningen of bonussen. Zo koppel je
  het bedrijfsresultaat aan het loon van je werknemer. Daardoor loop je minder
  financieel risico.
 • Medewerkers willen hun werktijden en vrije dagen steeds meer zelf kiezen en bepalen. Dus probeer op dat terrein wat extra’s te bieden. Bijvoorbeeld door flexwerken toe te staan of het kopen of verkopen van vakantiedagen.
 • Ontzorgen zorgt ook voor een positief gevoel bij medewerkers en levert vaak ook een betere nachtrust op. Bied je medewerkers bijvoorbeeld een goede collectieve zorgverzekering met aanvullende pakketten en collectiviteitskorting. Of biedt ze naast de collectieve pensioenopbouw een jaarlijks pensioengesprek aan waarin medewerkers persoonlijke informatie krijgen over individuele pensioenopbouw en pensioenleeftijd en eventuele extra pensioenbehoefte.

Tip 4: Kies voor flexibele arbeidscontracten
Ben je van plan om een nieuwe medewerker aan te nemen, maar weet je nog niet voor welke duur? Dan is het vaak lastig om een tijdelijk contract aan te bieden, zeker gezien de huidige wet- en regelgeving. In zo’n geval kan het inschakelen van een uitzendbureau een interessante optie zijn voor jouw organisatie. 

Op het moment dat je jouw vacature neerlegt bij een uitzendbureau verzorgen zij de werving en selectie en stellen geschikte kandidaten aan je voor. Wanneer jij hebt bepaald wie jij wilt aannemen, biedt het uitzendbureau de medewerker een tijdelijk contract. Dat betekent dat zij juridisch werkgever worden van de medewerker en de risico’s bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid dragen. Maar er zijn nog meer redenen waarom het inschakelen van een uitzendbureau een slimme keus kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan tijdswinst bij sollicitatieprocedures en minder administratieve lasten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op en ontdek hoe we je kunnen helpen. Niet als leverancier van werknemers, maar als partner in personeel.