HR trends 2021: de 5 belangrijkste thema's

2020 was in alle opzichten een bewogen jaar, ook voor HR. We gingen massaal thuiswerken, online vergaderen en moesten ons meer dan ooit van onze meest flexibele kant laten zien. Dit heeft het afgelopen jaar z’n impact gehad op de HR-agenda en gezorgd voor verschuivingen in prioriteiten. Voor 2021 zal dat niet anders zijn. In deze blog lees je welke vijf thema’s op HR-gebied naar verwachting de meeste aandacht zullen krijgen in 2021.

1. Mismatch op de arbeidsmarkt: om- en bijscholing

De economie zal zich in 2021 weer gaan herstellen. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economie volgend jaar en in 2022 groeit met 2,9 procent per jaar. Daarentegen loopt de werkloosheid volgend jaar fors op, naar vermoedelijk 6,5 procent. Maar dat betekent niet dat de krapte op de arbeidsmarkt voorbij is. De verschillen tussen de sectoren zijn namelijk groot. In de horeca, luchtvaart en cultuursector raakten veel mensen hun baan kwijt. In het onderwijs, de zorg, IT en techniek daarentegen wordt juist hard gezocht naar geschikt personeel. De huidige groep werkzoekenden is echter niet één op één te plaatsen op de openstaande vacatures doordat kennis en vaardigheden vaak niet goed aansluiten. Dit zorgt voor een mismatch op de arbeidsmarkt. In 2021 zal om- en bijscholing daarom een belangrijke rol gaan spelen om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

2. Digitalisering

Digitalisering staat al jaren op de agenda, alleen is dit in 2020 in een stroomversnelling geraakt. Veel bedrijven zagen zich genoodzaakt om versneld te digitaliseren en nieuwe manieren van werken te ontwikkelen. Ook in 2021 blijft digitalisering hoog op de agenda, waarbij de nadruk ligt op snelheid en efficiency. Daarnaast is er ook ruimte voor digitale tools die personalisatie bieden, simpel en leuk zijn. Dit ter bevordering van het werkgeluk, wat weer resulteert in meer betrokkenheid en een betere mentale gezondheid van de medewerkers.

3. Behoud en ontwikkeling bestaande medewerkers

De nadruk zal in 2021 niet liggen op het werven van nieuwe medewerkers, maar juist op het behouden en ontwikkelen van de bestaande medewerkers. Hoe help je hen zich beter te ontwikkelen en zet je ze veelzijdiger in? En wat hebben zij nodig om de beste versie van zichzelf te worden? Dat zijn vragen die centraal komen te staan. Of dit ook resulteert in extra opleidingsmogelijkheden is nog maar de vraag. Veel bedrijven zijn van plan om het komende jaar minder te investeren in scholing. De focus zal daarom vooral liggen op de begeleiding van de medewerkers; individuele coaching, meer een-op-een gesprekken, intensievere interne communicatie en een blijk van waardering in de vorm van een attentie.

4. Gezondheid en arbeidsomstandigheden

Het ziekteverzuim in Nederland is dit jaar toegenomen. Sinds 2003 hebben niet zoveel mensen zich ziek gemeld als in 2020. Het voorkomen van verzuim en verbeteren van de arbeidsomstandigheden zal daarom een belangrijk thema worden in 2021. Daarbij zal vooral gekeken worden naar de thuiswerksituatie en de mentale gezondheid van de medewerkers. Werkgevers en vakbonden zullen goede afspraken moeten maken over het thuiswerken, want ook na de coronacrisis wil ruim 80% van de werknemers het werken op locatie combineren met thuiswerken.

Voor wat betreft de mentale gezondheid zijn het gemis aan sociaal contact, het motiveren van medewerkers en de klachten als gevolg van een verhoogde werkdruk de grootste zorgen van HR-professionals. Dus het verbeteren van de welzijn van medewerkers zal hoog op de HR-agenda staan. Denk daarbij aan het zorgen voor verbinding en plezier met elkaar, persoonlijke aandacht geven en het faciliteren van een goede werk-privébalans.

5. Strategische personeelsplanning

We hebben in een eerdere blog al eens stil gestaan bij het belang van strategische personeelsplanning. Strategische personeelsplanning draait er om dat je op het juiste moment beschikt over de juiste mensen om de juiste dingen te doen. Dit is natuurlijk altijd belangrijk, maar in een veranderende en deels onvoorspelbare arbeidsmarkt misschien wel cruciaal. Strategische personeelsplanning, oftewel een toekomstbestendig personeelsbeleid, wordt daarom in 2021 een belangrijk thema. Want door te investeren in strategische personeelsplanning, kun je als organisatie de juiste personeelskeuzes maken voor de uitdagingen van nu én ben je goed voorbereid op wat je nodig hebt in de nabije toekomst.

Meer weten over deze thema’s? Neem dan gerust contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen met onze fullservice dienstverlening. Niet als leverancier van flexibel personeel, maar als betrokken HR-partner in personeel.