Wetten en regels vakantiewerk

Medewerkers die jonger dan 18 jaar zijn, mogen niet zomaar vakantiewerk doen. Daarom hebben wij per leeftijdscategorie een overzicht gemaakt van het werk wat jongeren wel mogen doen en hoe lang ze mogen werken.


Medewerkers van 13 of 14 jaar mogen de volgende werkzaamheden doen:

 • Klusjes rond het huis/in de buurt doen, bijvoorbeeld: oppassen of de auto wassen.
 • Licht niet-industrieel werk, bijvoorbeeld: vakken vullen, inpakken, groente en fruit plukken en reclamedrukwerk bezorgen.
 • Meehelpen in de winkel en/of in het bedrijf van de ouders als deze onderdeel is van het huis waarin hij/zij woont.
 • Werken in de recreatie, bijvoorbeeld op een camping, een pretpark of in een speeltuin.

Wel moet er steeds iemand in de buurt aanwezig zijn die leiding geeft. Deze werkzaamheden mogen alleen in de vakanties worden gedaan en maximaal 7 uur per dag. Tijdens de vakantie mag er maximaal 4 weken gewerkt worden, waarvan 3 weken aaneengesloten. De werkweek mag maximaal 5 dagen/ 35 uren zijn.


Medewerkers van 15 jaar mogen de volgende werkzaamheden doen:

 • In een winkel werken, bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt, schoonmaken of klanten helpen in een kledingzaak.
 • Lichte werkzaamheden in de landbouw, bijvoorbeeld groenten en fruit plukken, kleine dieren voeren of helpen met lichte oogstwerkzaamheden.
 • In de horeca werken. Ze mogen mensen bedienen in een restaurant, café, snackbar of kantine, als er maar geen alcohol wordt geschonken. 
 • Werken in de recreatie, bijvoorbeeld op een camping, in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum.

Ze mogen in de vakantie maximaal 8 uur per dag en 5 dagen per week werken. Onder voorwaarden mogen ze ook op zondag werken. Jongeren van 15 jaar oud mogen maximaal 6 weken in de vakantie werken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten.


Medewerkers van 16 of 17 jaar mogen de volgende werkzaamheden doen:

Medewerkers van 16 of 17 jaar mogen verschillende soorten werk doen, maar geen risicovol werk dat een groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid. Het werk mag er nooit voor zorgen dat hij/zij daardoor niet naar school kan. Onder gevaarlijk werk (dat dus niet mag worden gedaan) vallen bijvoorbeeld:

 • Werken met giftige stoffen 
 • Werken in een lawaaiige omgeving

Onderstaand werk mag wel worden uitgevoerd als er genoeg en deskundig toezicht is van een volwassene:

 • Werk aan de lopende band of aan een machine;
 • werk waarbij gevaar voor instorting bestaat;
 • werken in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken in een slachthuis.

Jongeren van 16 of 17 jaar oud mogen in de vakantie maximaal 9 uur per dag werken en maximaal 45 uur per week. Over een periode van 4 weken mag er gemiddeld maar 40 uur per week gewerkt worden. Ze mogen alleen op zondag werken als de aard van het werk en de omstandigheden in het bedrijf het nodig maken om op zondag te werken én als hij/zij toestemt om op zondag te werken.

Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar geldt dat ze niet ’s nachts mogen werken en dat er geen overuren gemaakt mogen worden.